Geuzen expositie 2022 'onafhankelijk'

30 (inter) nationale kunstenaars en dichters laten zich inspireren door het thema 'onafhankelijk'. 

De Geuzenpenning
De Stichting Geuzenpenning is opgericht om de idealen van en de nagedachtenis aan de verzetsgroep ‘De Geuzen’ levend te houden. De Geuzen kwamen al direct na het begin van de oorlog in opstand tegen de Duitse bezetter. De stichting reikt sinds 1987 jaarlijks op 13 maart een Geuzenpenning uit in Vlaardingen om mensen en organisaties te eren en te steunen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. De uitreiking van de Geuzenpenning is een mondiaal begrip. De penning en het evenement zijn voor Vlaardingen en omgeving van grote betekenis. 

De Geuzenpenningen 2021 en 2022
De Geuzenpenning voor 2021 is toegekend aan Malgorzata Gersdorf, de voormalige voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof. Het thema ‘onafhankelijk’ komt voort uit de beperking die mevrouw Gersdorf ervaart in het onafhankelijk kunnen uitvoeren van de werkzaamheden binnen de rechtsspraak. Ze waakt voor de uitholling van de rechtsstaat (in Polen).  Ze kwam onlangs weer in het nieuws vanwege haar verzet tegen het politieke besluit om de pensioengerechtigde leeftijd van rechters in Polen te verlagen. Daardoor zouden rechters die de regering onwelgevallig waren het Hooggerechtshof moeten verlaten. 
Vanwege de lockdown zijn alle activiteiten doorgeschoven naar 2022 en is de penning van 2022 in hetzelfde segment toegekend: Laywers voor lawyers zijn advocaten die zich inspannen om hun collegae te steunen die hun werk niet onafhankelijk kunnen uitvoeren. 

Het thema 'Onafhankelijk"
Bewust en zorgvuldig zijn ongeveer 30 kunstenaars uitgenodigd, die zich kunnen verbinden met het thema ‘onafhankelijk’. Selectie vond plaats na contact, gesprek, atelierbezoek en een groepsbijeenkomst. In een verkennend vooronderzoek zijn kunstenaars bezocht en bevraagd op het thema ‘onafhankelijk je werk kunnen doen’: dat waren indringende gesprekken, die de waarde van het thema bevestigen. 

De herkomst van de verzetsgeuzen
De curator Jan van Dorp heeft zich verdiept in de herkomssteden van de Geuzen. Zo blijkt dat de geuzen niet alleen uit Vlaardingen komen, maar ook uit de omliggende gemeentes zoals Delft, Maassluis, Rotterdam en Schiedam.

Geuzen expositie 2022 'onafhankelijk'

Andere activiteiten

© 2024 - Jan van Dorp

Crealisatie door The MindOffice