Geliefde plek kwijt na grote brand

Op 25 april is mijn atelier verwoest door brand, een schokkende ervaring die me overviel. Te midden van de chaos en het verdriet zag ik mijn geliefde werkplek, alles zwart geblakerd. Mijn atelier was als een tweede huid, gevuld met waardevolle herinneringen, jarenlang werk en kostbare gereedschappen.
 
Dankzij mijn dochters was er binnen een uur een crowdfundingsactie online. De steun van vele gulle mensen, zowel financieel als emotioneel, was hartverwarmend en heeft me geholpen om weer aan de toekomst te denken. Mijn oprechte dank gaat uit naar alle steun, in welke vorm dan ook!

Artikel AD
Artikel Vlaardingen 24
Artikel Rijnmond
Artike NOS

Geliefde plek kwijt na grote brand

Andere activiteiten

© 2024 - Jan van Dorp

Crealisatie door The MindOffice